Zəmanətə daxil olmayan hallar
 • Zəmanət xidmətinə daxil olmayan hallar aşağıdakı kimidir:

  • Şirkət tərəfindən təyin olunmamış quraşdırma qrupu tərəfindən quraşdırma nəticəsində yaranan qüsurlar;
  • Zəmanət müddətinin bitməsi;
  • Bu kitabçada göstərilən mebel istismar qaydalarına riayət edilməməsi;
  • Mebelin üzərində təhvil-təslimdən sonra mexaniki zədələrin yaranması;
  • Mexanizmlərin normadan artıq yüklənməsi;
  • Mebelin təbii fəlakət (sel, yanğın, bədbəxt hadisə, v.s.) nəticəsində zərər görməsi;
  • İstehlakçı tərəfindən bilərək və ya bilməyərək mebelə fiziki zərər yetirilməsi;
  • Mebelə, təmir məqsədi ilə şirkət tərəfindən təyin edilməmiş ustaların müdaxilə etməsi nəticəsində zədələrin aşkarlanması;
  • Mebelə istehlakçı tərəfindən konstruktiv dəyişikliyin edilməsi nəticəsində zərərin verilməsi;
  • Təmizlik zamanı mebelə zərər verə biləcək maddələrdən istifadə olunması;
  • Mebelin yanlış istismarı nəticəsində qüsurların yaranması (cızılma, əzilmə, qırılma və.s.)

  Yuxarıda qeyd olunmuş hallar meydana gəldiyi təqdirdə göstərilən xidmət ödənişlidir və şirkət tərəfindən təyin edilmiş qiymətlərlə həyata keçirilir. Qüsurun xüsusiyyəti mebelə baxış keçirilən zaman ekspert tərəfindən təyin edilir.

 • Rino
 • Toledo 2
 • Prestij 3
 • Prestij 2
 • İnfinity 3
 • Frost 3
 • Frost 2
 • Allegro Nova
 • Lucia
  1837 AZN
 • Vista
  893 AZN
 • Vista
  545 AZN
 • Vera
  1854 AZN
 • Tiffany
  1544 AZN
 • Tiffany
  1163 AZN
 • Senyora
  118 AZN
 • King
  1338 AZN
 • Happy
  1113 AZN
 • Bianco
  1291 AZN
 • Levante
  641 AZN
 • Levante
  1039 AZN